Cirkev adventistov siedmeho dňa Liptovský Hrádok

Aktualizácia

18.09.2020

V sekcii "Kázne" pribudli nové záznami kázaní.

Aktualizácia programu návštev zborov na 4Q 2020 v sekcii "Program"