Cirkev adventistov siedmeho dňa Liptovský Hrádok

Modlíme sa za Vás

„Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“ (Filipänom 4.6-7)

V Biblii nachádzame mnoho veršov a uistení, že Boh načúva naším prosbám a každý človek je mu nesmierne vzácny. Rovnako ani my nemáme na seba zabúdať a po Jeho príklade sa máme za seba modliť, aby nikto nemusel byť v čase smútku ani radosti sám. Radi by sme preto do našich každodenných modlitieb a pravidelných bohoslužieb zahrnuli aj Vás a modlili sa za akékoľvek potreby, obavy, či radosti ktoré máte. Ak máte túžbu, aby sa za Vás niekto modlil a ďakoval Bohu za jeho pomoc a lásku k Vám, odošlite to ako žiadosť o modlitbu cez nasledujúci formulár anonymne alebo môžete uviesť svoje meno a e-mailovú adresu.