Cirkev adventistov siedmeho dňa Liptovský Hrádok

O nás

Kto sme

Miestny zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Sme kresťanské spoločenstvo pôsobiace v našom meste. Adventistami sa voláme preto, lebo veríme, že Ježiš Kristus sa čoskoro vráti na túto zem, ako to sľúbil a nechal zaznamenať v biblii. Preto sme prijali za svoje poslanie šíriť túto dobrú správu o Bohu a ceste záchrany v Ježišovi Kristovi. Snažíme sa byť užitoční, slúžiť a pomáhať všetkým ľuďom bez rozdielu.

 

 

 

Z histórie

Vznik a rozvoj zboru Východná

Počiatky tohto zboru nájdeme v Liptovskom Mikuláši, kde už roku 1911 evidovali 5 pokrstených členov a roku 1919 tam bol organizovaný zbor.  V rokoch 1929- 1930 tam bol kazateľom brat Karol Mokrý, ktorý mával prednášky v Lipt. Mikuláši, na ktorých sa zúčastnila istá žena, Eva Koreňová, z Východnej. Na týchto prednáškach nadobudla poznanie, že je to cirkev hlásajúca Božie svedectvo. S touto správou o nájdení pravej cirkvi zoznámila svoje dve sestry v Krížovej Vsi,  ktoré ju okamžite prijali, a ktoré brat Dr. Theis roku 1930 pokrstil. Menovaná Koreňová bola pre veľké rodinné ťažkosti pokrstená až o dva roky neskôr. Krstil ju brat Michal Gehann.

 

Medzitým prišli do Východnej dve kolportérky- sestra Zigmundová a Gomolová, s ktorými prišiel do styku istý muž menom Lehotský, ktorý Božiu pravdu prijal a roku 1931 bol pokrstený. Tak sa stal vo Východnej prvým adventistom s.d. V tom čase sa okolo brata Lehotského utvorila malá skupinka svätiteľov soboty. Boli to: matka brata Lehotského, sestra Muráňová a sestra Žiaková. K ich príprave poslal brat Karol Mokrý brata Brodu, biblického pracovníka. Roku 1932 tieto ženy v Gerlachove pokrstil brat Karol Mokrý. Títo noví členovia sprvu patrili do zboru Liptovský Mikuláš.

Prvou miestnosťou, kde bolo za dva roky zhromaždenie, bol byt sestry Žiakovej vo Východnej. Zhromaždenie sa potom konalo v malej miestnosti, patriacej sestre Koreňovej. Postupne sa zhromažďovanie konalo po rodinách tých, čo Božiu pravdu prijali. U brata Lehotského, Krupu, Hlavienku, sestry Bartkovej a Gazikovej. Ďalej sa veriaci zhromažďovali u brata Rumana, kde sa pri stavbe domu pamätalo so zvláštnou miestnosťou. Tam mala Božia cirkev 16 rokov prístrešie. Od 1. septembra 1978 sa zhromaždenie koná u brata Pavla Greša ml.

 

Život zboru

Zbor  Východná bol založený roku 1938. Prví členovia zboru boli: Eva Koreňová, matka br. Lehotského. Zuzana Žiaková, Muráňová, Krupová, Krupa, Greš Pavel a Zuzana Gajdošová. Brat Lehotský bol dlhoročným a verným starším zboru i laickým kazateľom a má najväčší podieľ na tom, že sa Východná stala najväčším zborom pod Tatrami. Po odchode brata Karola Mokrého slúžili zboru títo kazatelia:

 1. Ján Gajan (1930- 1934)
 2. Ján Lichý (1936- 1939)
 3. Tobiáš J. Zigmund (1939- 1945)
 4. Jozef Štrba (1945- 1946)
 5. Ján Žurek (1948- 1951)
 6. Jozef Ondrušek (1951- 1956)
 7. Teofil Nechuta (1956- 1961)
 8. František Murín (1961- 1962)
 9. Pavel Styk (1962- 1963)
 10. Vladimír Kohút (1963- 1968)
 11. Jozef Ondrušek (1968- 1975)
 12. Ján Nikerle (1975- 1977)
 13. Ľudovít Turcer (1977- neznáme)

Tak ako všade i tu nevítali obyvatelia obce Božie slovo s radosťou. Proti prvým členom a kazateľom sa dvíhal odpor. Manžel sestry Koreňovej do svojej smrti ohrozoval život svojej manželky a často len o vlások unikla smrti. Aj keď inak v zbore neprišlo zo strany nepriateľov k tragickým udalostiam, predsa to bol krst ohňom, ktorým museli prechádzať. Ale čím väčší odpor, tým viac sa zbor zväčšoval. Veríme, že Pán povedie svoje dielo aj v tomto zbore vpred, a že sa k nemu ešte pripoja mnohé úprimné duše prv, než ukončí čas milosti pre každého.

 

Zbor Východná odovzdal do Božej vinice mladého pracovníka, brata Jána Muráňa. Po skončení misijnej školy nastúpil dňa 1.marca 1973 ako pomocný kazateľ do zboru Košice, kde pracoval do 31.decembra 1975. Dňa 1.januára 1976 prevzal zbor Považská Bystrica ako zborový kazateľ. Dňa 1.októbra 1980 bol preložený do zboru Banská Bystrica. K zboru Východná sú organizačne pridelené kazateľské stanice: Lipt. Mikuláš, Pribylina a Martin. Materský zbor Východná  mal dňa 31.decembra 1980 34 pokrstených členov.

 

Na základe písomného podkladu zborového kazateľa Ľudovíta Turcera a výpovede jednotlivých členov tento archívny materiál zostavil Gašpar Lovaš.