Cirkev adventistov siedmeho dňa Liptovský Hrádok

p1030627.jpg
Životný MÍĽNIK zboru L. Hrádok

[ Životný MÍĽNIK zboru L. Hrádok ]

Slovo míľnik znamená stĺp pri ceste označujúci vzdialenosti, alebo, tiež dôležitú udalosť (životný zlom), dôležitý objav, ktorý tvorí medzník, medzi obdobiami nášho života.
Slovo míľnik je odvodené z latinského "milia (passum)" = tisíce (krokov). Míľnik je teda kameň označujúci míľu. Náš život je vyplnený  rôznymi míľnikmi. Za také najvýznamnejšie môžeme spomenúť: nástup do školy, vstup do dospelosti, vstup do práce, svadba, rodičovstvo, odchod vzácnej osoby z našej blízkosti ...

Keď sa pozriem do minulosti života nášho zborového spoločenstva v L. Hrádku, tak jeden z MÍĽNIKOV, bol prítomnosť  kazateľa Jozefa Plachého, manželky Anetky a dcér Lindy a Katky.

sdc13004.jpg