Cirkev adventistov siedmeho dňa Liptovský Hrádok

Stavba: 31. - 34. týždeň

02.08.2010