Cirkev adventistov siedmeho dňa Liptovský Hrádok

Životný MÍĽNIK zboru L. Hrádok

10.07.2021

[ Životný MÍĽNIK zboru L. Hrádok ]

Slovo míľnik znamená stĺp pri ceste označujúci vzdialenosti, alebo, tiež dôležitú udalosť (životný zlom), dôležitý objav, ktorý tvorí medzník, medzi obdobiami nášho života.
Slovo míľnik je odvodené z latinského "milia (passum)" = tisíce (krokov). Míľnik je teda kameň označujúci míľu. Náš život je vyplnený  rôznymi míľnikmi. Za také najvýznamnejšie môžeme spomenúť: nástup do školy, vstup do dospelosti, vstup do práce, svadba, rodičovstvo, odchod vzácnej osoby z našej blízkosti ...

Keď sa pozriem do minulosti života nášho zborového spoločenstva v L. Hrádku, tak jeden z MÍĽNIKOV, bol prítomnosť  kazateľa Jozefa Plachého, manželky Anetky a dcér Lindy a Katky.

Kazateľ Jozef Plachý ukončil v sobotu 10. 7. 2021, svoju službu v našom zbore a pokračuje na novom mieste v Žiline a okolí. Avšak, v našich srdciach nezostalo prázdno. Nenápadný, skromný, pracovitý, ochotný Boží služobník. Neupútava pozornosť na svoju osobu, na svoje konanie, na svoje činy. Aj pri poslednej sobote a rozlúčkovej slávnosti s ním a jeho rodinou, sme si z vlastných skúsenosti  pripomenuli, že náš kazateľ Jozef, bol pre nás starostlivý pastor, ktorý navštevuje starých, chorých, duchovne vyčerpaných a pomáha každému, kto to potrebuje. Prežili sme spolu 10 rokov a niekoľko mesiacov. Pán Boh jeho poverením slúžiť v našom zbore, nás celých týchto 10 rokov požehnával a vychovával. Ďakujeme Pane Bože, že si nám daroval tak vzácny dar, rodinu Plachých.

Teraz môžeme spomínať na rôzne príbehy, okamžiky a udalosti, prežité s touto rodinou. A ponechávať si všetko dobré, čo v nás zanechali.

Milá naša duchovná rodina prajeme, vám Božie požehnanie, veľa krásnych skúsenosti s novými ľuďmi a nezabudnite, že u nás vám zostávajú dvere aj naše srdcia stále otvorenéJ

Kristus povedal:

„Chudobných predsa máte vždy medzi sebou. Keď im chcete pomôcť, môžete to vždy urobiť.“ (Mar 14,7) „Čistá a nepoškvrnená zbožnosť pred Bohom a Otcom je: Navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni, a seba zachovávať nepoškvrneného svetom.“ (Jak 1,27)