Cirkev adventistov siedmeho dňa Liptovský Hrádok

Vzácna návšteva z Košíc

23.07.2023

S radosťou oznamujeme, že naša drahá sestra Janka Nielsenová prichádza z Košíc na návštevu k nám! 

Janka je nadšená autorka, ktorá sa venuje písaniu básní a príbehov nielen pre malých, ale aj veľkých čitateľov. Vo svojej tvorbe čerpá z prameňa živej vody - Božieho Slova, z pokladu Božej múdrosti, z Biblie. A práve svoje najnovšie diela "Príbehy /nielen/ deťom" a "Návrat Kráľa" nám príde predstaviť v sobotu, 29. júla 2023.

V ten deň sa stretneme v našom zborovom spoločenstve a budeme počuť rozprávanie o nesmiernej Božej láske k človeku, o Jeho milosti, ponuke záchrany, priateľstve a pomoci na každý deň, o úžasnom pláne spásy, no aj o súde a spravodlivosti, odhaľujúc pôvod zla, hriechu i Božie riešenie, hovoriac o viere, nádeji a hlavne o tom, čo je najdôležitejšie pre každodenný život človeka i pre večný život - poznať Boha, Stvoriteľa i Spasiteľa, Ježiša Krista (Ján 17,3).

Viac informácií o jej ďalšej tvorbe a knihách a spôsobe objednania nájdete na jej webovej stránke www.knihyprezivot.weblahko.sk.
Tešíme sa na stretnutie s Jankou Nielsenovou a všetkými vami v Modlitebni CASD, Hurbanova 221/10 v Liptovskom Hrádku.