Cirkev adventistov siedmeho dňa Liptovský Hrádok

PODAJ MI RUKU - 15.-17.9. 2023

18.09.2023

V posledných dňoch sme boli svedkami úžasného podujatia, ktoré spojilo viaceré generácie našej zborovej rodiny. 

Oddelenie kresťanského domova, na čele s našou milou rodinkou Paľka a Mariky Grešovcov, zorganizovalo túto akciu s cieľom posilniť vzťahy medzi generáciami a vytvoriť priestor pre zdieľanie skúseností, príbehov a radostí. Akcia s názvom "Podaj mi ruku" nebola len ďalším zborovým stretnutím, bolo to zážitkové stretnutie viery a spolupatričnosti. Akcia sa konala vo Vavrišove, v krásnom prostredí blízkeho okolia, kde sme už každoročnou súčasťou miestneho kempu. 

 

Boli sme tam všetci - mladí a starí, noví príbuzní a dlhoroční veriaci, stretli sme sa, aby sme spolu oslavovali Božiu prítomnosť vo svojich životoch a zdieľali radosť zo života v jeho svetle. Držali sme sa za ruky a spoločne sme vzdávali vďaky Bohu za jeho nekonečné požehnanie a milosrdenstvo.

V tomto jedinečnom okamihu viery sme cítili Božiu blízkosť a útechu. Podanie si rúk bolo nielen fyzickým gestom, ale aj duchovným spojením, ktoré nám pripomenulo, že sme jedna rodina v Kristovi.

Tok modlitieb, piesní a čítanie z Božieho slova vytvoril atmosféru vzájomnej podpory a povzbudenia. Nešlo o jednorazové podujatie, v tejto zborovej tradícii pokračujeme už tretí rok a vidíme, ako Boh úžasne požehnáva a vedie naše spoločenstvo. Odišli sme odtiaľ naplnení Božou prítomnosťou a odhodlaní žiť svoju vieru vo svete.

Nech táto skúsenosť nám stále pripomína, že v Božích rukách sme vždy spojení a že naša viera nám poskytuje silu prekonať všetky prekážky.

"Podaj Mi Ruku" - bude naším vodítkom na ceste viery a spolupatričnosti do ďalších dní nášho života.