Cirkev adventistov siedmeho dňa Liptovský Hrádok

Aktuality

Konferencia ASI

Každoročná unijná konferencia ASI sa uskutoční počas posledného augustového víkendu 2020, všetky potrebné aktualizované informácie nájdete na tomto odkaze:

https://www.casd.sk/nase-poslanie-unijna-konferencia-asi-2020/

 

Ten ktorý prichádza

Zdroj: http://www.tenkteryprichazi.cz/
Kniha jedinečným způsobem představuje život a dílo osobnosti, která zásadně ovlivnila historii lidstva – Ježíše z Nazareta. Jeho život má dodnes vliv na naše myšlení, filozofii, historii, kulturu, hudbu i další oblasti umění, ale především na naši morálku a etické postoje. Jeho učení vycházející ze starožidovských spisů se stalo základem právních systémů a ovlivnilo i hospodářský rozvoj všech zemí, do kterých křesťanství proniklo. I přes nesporný historický dopad Ježíšova vystoupení zůstává jeho postava zahalena nejedním tajemstvím. Je spojena s těmi nejhlubšími touhami a očekáváním. Nikdo neměl tolik následovníků, ale také tolik pronásledovatelů. I když téměř každý z nás o Ježíši něco slyšel, máme jen málokdy možnost dostat se k tak uceleným informacím, které tato kniha nabízí.

Slovenská verzia online: youtube

Slávnosť večere pánovej

Milá sestra a brat v duchovnej rodine, pozývam ťa na najbližšiu sobotu 20.6. k sláveniu pamiatky obete Pána Ježiša v symboloch Večere Pánovej. Som rád, že po karanténe sa budeme môcť už aj takto duchovne obohatiť vo viere.

Teším sa na stretnutie a Božie vedenie.

Jozef Plachý

Spoločné bohoslužby

Milé sestry a bratia,

              nastal čas obnoviť naše spoločenstvo aj pri spoločných sobotných bohoslužbách. Opatrenia vlády to umožňujú, aj keď ešte zostali niektoré obmedzenia. Všetko potrebné sme pripravili a pozývam vás teda na spoločnú sobotnú bohoslužbu 13.júna, kedy začneme všetci spolu o 9:00 hod. a začneme sobotnou školou, ktorá bude do 10:30 hod. a od 11:00 bude kázanie. Teda vrátime sa k bežnému spôsobu našej spoločnej sobotnej bohoslužby.  Samozrejme si nezabudnite vziať aj rúško, či šatku.

Prosím vás však, aby ste sa stále správali zodpovedne a pokiaľ ste boli v kontakte s niekým zo zahraničia – najmä z krajín, ktoré nie sú bezpečné, alebo máte vyššiu telesnú teplotu a iné príznaky ochorenia Covid-19, tak na spoločnú bohoslužbu nechoďte, aby ste neohrozili ostaných, najmä starších. Nechajte si domácu karanténu, alebo sa doliečte ako treba. Ďakujem vám za pochopenie.

Teším sa na stretnutie s vami a prajem vám vnímanie Božieho vedenia.

Jozef Plachý

Program na 3. štvrťrok

V sekcii "Program" môžete nájsť aktualizovaný program na 3. štvrťrok 2020.

Odkazy

Kontakt

Adresa:
Hurbanova 221/10
033 01 Liptovský Hrádok
Zobraziť na mape
Miestny kazateľ:
Marek Riečan

Vedúci zboru:
Marek Greš
0902 223 355