Cirkev adventistov siedmeho dňa Liptovský Hrádok

Aktuality

eiemwlkx.jpg

Nadchnutí a plní očakávaní sa 39 členov zboru Liptovský Hrádok vydalo v sobotu 6.4. 2024 na spoločnú bohoslužbu do Gerlachova, kde ich srdečne privítal miestny zbor CASD. Táto návšteva bola ako osviežujúci dážď po obdobiach sucha, pretože sa po viacerých rokoch spojených s globálnou krízou COVID-19 konečne mohli opätovne stretnúť tvárou v tvár.

Vzácne spojenie členov hrádockého zboru s miestnymi veriacimi v Gerlachove prinieslo do ich stretnutia osobitú energiu a zvláštne pocity radosti a vďačnosti. Tento bratsko-sesterský zborový zážitok bol pre nich duchovnou posilou a obnovením ich vzájomných väzieb.

2ac7fd36-2889-46ee-bbf8-ef33c4883aab.jpg

V posledných dňoch sme boli svedkami úžasného podujatia, ktoré spojilo viaceré generácie našej zborovej rodiny. 

Oddelenie kresťanského domova, na čele s našou milou rodinkou Paľka a Mariky Grešovcov, zorganizovalo túto akciu s cieľom posilniť vzťahy medzi generáciami a vytvoriť priestor pre zdieľanie skúseností, príbehov a radostí. Akcia s názvom "Podaj mi ruku" nebola len ďalším zborovým stretnutím, bolo to zážitkové stretnutie viery a spolupatričnosti. Akcia sa konala vo Vavrišove, v krásnom prostredí blízkeho okolia, kde sme už každoročnou súčasťou miestneho kempu. 

 

362681307_1261994854447432_2892833944372217907_n.jpg

S radosťou oznamujeme, že naša drahá sestra Janka Nielsenová prichádza z Košíc na návštevu k nám! 

Janka je nadšená autorka, ktorá sa venuje písaniu básní a príbehov nielen pre malých, ale aj veľkých čitateľov. Vo svojej tvorbe čerpá z prameňa živej vody - Božieho Slova, z pokladu Božej múdrosti, z Biblie. A práve svoje najnovšie diela "Príbehy /nielen/ deťom" a "Návrat Kráľa" nám príde predstaviť v sobotu, 29. júla 2023.

korejski_misionari.png

Srdečne vás pozývame na stretnutie s kórejskými misionármi Myung Ju Lee a jeho manželkou. Títo misionári pôsobia v Pakistane a chcú sa s nami podeliť o svoje skúsenosti a pravdivé príbehy zo života v tejto oblasti. Stretnutie bude obohatené o ich bohaté skúsenosti a poznatky z krás tejto služby v Pakistane.

Rozlúčka so sestrou Martou Pernischovou

V sobotu 25. Septembra sme odprevadili na dočasný odpočinok našu milovanú sestru Martušku Pernischovu vo veku 88 rokov. Martuška bola takým slniečkom vo zbore Liptovský Hrádok. Rada Spievala, mala rada Pána Ježiša a nám všetkým prinášalapokoj a radosť. Úsmev na jej tvári nikdy nechýbal. Milovala prírodu, svoju záhradku, kde sa vždytešila a ďakovala Bohu za úrodu a požehnanie. Mnohokrát nás obdarila plodmi svojej záhradky. Veľká vďaka patrí jej dcére Zuzke, ktorá sa o ňu s láskou starala v jej ťažkých chvíľach života.

Martušku potešovali slová z Písma a to Žalm 23. "Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku ..." Tieto a mnohé iné slová z Písma jej dodávali istotu spasenia v Ježišovi Kristovi. Tešila sa, že Ježiš príde tak ako to sľúbil, zastane nad jej hrobom a zavolá jej meno. Veď zavolal aj Lazara z hrobu. Istota vzácna, Ježiš je môj, pokoja blaha, bezpečný zdroj. To sú slová jej obľúbenej piesne, ktorú spievala až do konca. Aj my sa tešíme na to, keď príde Pán Ježiš, že sa znova uvidíme. Veď on sám to povedal. Čítame o tom v  Tesaloničanom 4 kapitole vo veršoch 13 - 18

13 Ale nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli, aby ste sa nermútili jako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje. 14 Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel i vstal z mŕtvych, tak i Bôh tých, ktorí zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. 15 Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli. 16 Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; 17 potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom. 18 Takže sa potešujte navzájom týmito slovami. 

Kalendár

Odkazy

Kontakt

Adresa:
Hurbanova 221/10
033 01 Liptovský Hrádok
Zobraziť na mape

Miestny kazateľ:
Anton Duran

Vedúci zboru:
Marek Greš
0908 22 33 44
 

Pobožnosť:
 9:00 Štúdium Božieho slova
11:00 Kázanie